Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per ongeluk schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de spullen van personen. Denk aan de laptop van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend snoer in jouw schuur en zijn schouder breekt. Een WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van 1.250.000 euro. Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De AVP vergoed letsel schade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn spullen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeraar hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade heeft veroorzaakt bij de buren, is wel schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We hebben het in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Reden voor de verzekering om uit te betalen is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om een verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangericht door je kat. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De aansprakelijkheidsverzekering binnen het instap pakketten heeft een uitgebreide dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je AVP. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt schade veroorzaakt door: Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw kind jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen dekking bieden. Schade door opzet, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een AVP via onze vergelijkingstool afsluiten.

Wat kost een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een paar euro per maand. De exacte kosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het ook uit of je de AVP alleen afsluit of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert. Met een AVP bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Waarom een AVP?

Een WA verzekering sluit je af om je te beschermen tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de goederen van personen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een laaghangend snoer in jouw huis en zijn arm breekt. Een AVP dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top